Занаятите – зараждане и развитие до Освобождението

Занаятите

Занаятите по нашите земи се зараждат първоначално в планинските и слабо плодородните райони в опит населението в тях да се прехранва чрез натурална размяна.

Характерно за ЗАНАЯТИТЕ у нас преди Освобождението е строго спазвания ред, дисциплина и производствен морал. Започваме тяхното описание с няколко основни понятия, запазили своето значение през целия разглеждан период.

ЧИРАК – чирак може да стане всяко момче, навършило 10 години.  Обикновено чиракуването продължава три години. През първите две от тях детето получава само храна (много рядко и чифт обувки). През третата година често получава и годишна заплата („хак”) в размер на 50 гроша. През първите шест месеца чиракът слугува в къщата на майстора, а до края на годината – в работилницата ( носи вода, мете, нарежда, носи сурови и обработени материали ). През втората година започва да изучава занаята под наблюдението на калфата. През третата година е под надзора на майстора. Чиракът няма право на глас. Ако е изгонен или избяга от майстора си, по неписаните правила на ЗАНАЯТИТЕ, никой друг майстор няма право да го наеме.

КАЛФА – след третата година чиракът по право става калфа. Получава храна, квартира и 100 гроша годишна заплата. Калфата се счита за член на семейството на своя майстор и доста често се храни на неговата софра. Обучението продължава минимум 4 години. Всяка година заплатата му се повишава със 100 гроша. Възлага му се все по-сериозна работа. След четвъртата година калфата е кандидат за майстор.

МАЙСТОР – майстор може да стане всеки калфа, който успешно е преминал  изпита, навършил е 20 години и е внесъл в касата на сдружението на майсторите от съответния занаят определена сума, наречена  „кюше”. Тази сума варира, според ЗАНАЯТИТЕ, от 20 до 300 гроша. Тя е два пъти по-малка, ако калфата е  „оджакоолу”, т.е. баща му е настоящ или бивш майстор от същия занаят. Много често, поради липса на средства, произведеният в майстор калфа не може да отвори собствен дюкян. В този случай той става наемен работник-майстор при своя предишен или друг майстор, с дневна надница от 5 гроша (без храна).

За реда и организацията на ЗАНАЯТИТЕ по нашите земи – в следващия материал.

Поредицата „Занаятите“ е подготвена в сътрудничество с truestory.bg

Източник на снимката.

Присъединете се към групата и страницата ни във facebook.

Вашият коментар