Категория: Кратки истории

Православният Дякон Игнатий – Васил Левски

За безсмъртния Апостол на българската свобода Дякон Игнатий – Васил Левски е казано и написано много. В близкото минало някои псевдоисторици изписаха тонове мастило за да „докажат“ невярната теза, че Левски едва ли не демонстративно „хвърлил расото“. Но никой не

Защо Васил Левски при замонашването си приема името Игнатий?

Замонашването на Васил Левски

На около 2 км североизточно от Сопот, закътан в пазвите на величествения Балкан се намира Сопотския мъжки манастир „Възнесение Господне“ (или „Св. Спас“). Историята на светата обител се губи назад във вековете, а преди 145 години тук един младеж се

Замонашването на Васил Левски

Замонашването на Васил Левски

По случай 150 години от пострижението му Ст. н. с. д-р Христо Темелски Животът, делото и безсмъртният подвиг на Апостола на свободата са били обект на проучвания повече от 125 години. Въпреки стотиците публикации, въпросът с неговото замонашване все още

Поличбата за Одоровсия манастир

Одоровси манастир

Имало един брат и сестра – местни хора в Дирекула. И двамата се отличавали с извънредната си преданост към вярата Христова. Със своето благочестие и примерния си християнски живот те направили силно впечатление на местното население. Живеели самотно в молитва

Смокова рупа

Смокова рупа

            Било по кърджалийско време. Кара Феиз харесал попадията на поп Мартин, който бил игумен на Погановския манастир и решил да я открадне. Поканил поп Мартин семейно на гости в конака си в Трън. По време на пищния обяд турците

Попов дол

Попов дол

             „Да се знае кога дойде Кара Фейзи да е ага, та изяде всичката храна по света – щеше да помре света за хлеб, та изсече всичките кории и що имаше дърво по вилаета, по Софийска каза и по

Калугерска падина

Калугерска падина

 Било по кърджалийско време… От към Таран паланка се задала ордата на двамата разбойника Кара Оман и Топал Ахмед. Манастирите решил Кара Осман да нападне и опустоши.  Досега все ги бил отбягвал. Но ето, че му се явило знамение. Сън

Баба Врабча

Баба Врабча

В подножието на скалистите склонове на Врабчанските възвишения, дето сега се намира църквата „св. Георги”, някога преди много, много години, едва се помни, е имало само една колиба. На половината в земята била вкопана и в нея живеела  самотната старица

Змейова дупка

Змейова дупка

  Било много отдавна. Над селата Ерул, Мислошица и Милкьовци плетяло огнено кълбо, сетне се чул страхотен тътен, някъде около бездънната пропаст „Ямйе” / шахта за рудодобив , останала от римско време/ и всичко заглъхнало. Оттогава в този район, се

Маркови камъни

Маркови камъни

Веднъж Крали Марко и сестра му Мара обикаляли на коне из околностите на село Зелениград. Двамата – брат и сестра, често обичали заедно да излизат, по ширналото се поле да бродят. Крали Марко много милеел сестра си, една му била,

Глава Стоичков

 Две години наред страшна, необичайна суша се закучила из Трънско. Напука се земята, пресъхнаха изворите, изгубиха се потоците, намаляха реките. Листата на дърветата се свиха, пожълтяха и окапаха рано – рано преди да заесени. Цялото трънско поле сякаш се покри

Стайко

Стайко

По напечения от жарещото слънце път, що се вие покрай дерето на Стайчовската река, се придвижваха въоръжени до зъби четирима конници. Кога по – бавно, кога търсом път набираха към  „Средорек”. Още от пръв поглед личеше, че са турци, и

Добромир – Шишманов воевода

Добромир - Шишманов воевода

  Добромир бил воевода на Зелениградската крепост, която дала самоотвержен отпор при нахлуването на турците в покрайнината. Но случило се така, че при една от последните кървави схватки с поробителя воеводата Добромир бил тежко ранен. Вече по всичко личало, че

Голча войвода

Голча войвода

  „Да се знае кога умре Йосиф… И в това време беше збег на манастир и велики глад. И в това време, преди есента, загина дяг Врабечки, от семейни знеполски, половината от тях се бяха разбунтували, беше им войвода Голца

Левски в Трънско

Левски в Трънско

Дядо Страти смукна два пъти един подир друг от лулата си. Отпи глътка от филджана с греяната ракия, която баба ми Рекита беше подгряла за него и баща ми, и като придърпа протрития си кожух, понамести се към оджака и

Top
Scroll Up