Категория: Кратки истории

Православният Дякон Игнатий – Васил Левски

За безсмъртния Апостол на българската свобода Дякон Игнатий – Васил Левски е казано и написано много. В близкото минало някои псевдоисторици изписаха тонове мастило за да „докажат“ невярната теза, че Левски едва ли не демонстративно „хвърлил расото“. Но никой не

Публикувано в Кратки истории

Защо Васил Левски при замонашването си приема името Игнатий?

Замонашването на Васил Левски

На около 2 км североизточно от Сопот, закътан в пазвите на величествения Балкан се намира Сопотския мъжки манастир „Възнесение Господне“ (или „Св. Спас“). Историята на светата обител се губи назад във вековете, а преди 145 години тук един младеж се

Публикувано в Кратки истории

Замонашването на Васил Левски

Замонашването на Васил Левски

По случай 150 години от пострижението му Ст. н. с. д-р Христо Темелски Животът, делото и безсмъртният подвиг на Апостола на свободата са били обект на проучвания повече от 125 години. Въпреки стотиците публикации, въпросът с неговото замонашване все още

Публикувано в Кратки истории

Поличбата за Одоровсия манастир

Одоровси манастир

Имало един брат и сестра – местни хора в Дирекула. И двамата се отличавали с извънредната си преданост към вярата Христова. Със своето благочестие и примерния си християнски живот те направили силно впечатление на местното население. Живеели самотно в молитва

Публикувано в Кратки истории

Смокова рупа

Смокова рупа

            Било по кърджалийско време. Кара Феиз харесал попадията на поп Мартин, който бил игумен на Погановския манастир и решил да я открадне. Поканил поп Мартин семейно на гости в конака си в Трън. По време на пищния обяд турците

Публикувано в Кратки истории

Попов дол

Попов дол

             „Да се знае кога дойде Кара Фейзи да е ага, та изяде всичката храна по света – щеше да помре света за хлеб, та изсече всичките кории и що имаше дърво по вилаета, по Софийска каза и по

Публикувано в Кратки истории

Калугерска падина

Калугерска падина

 Било по кърджалийско време… От към Таран паланка се задала ордата на двамата разбойника Кара Оман и Топал Ахмед. Манастирите решил Кара Осман да нападне и опустоши.  Досега все ги бил отбягвал. Но ето, че му се явило знамение. Сън

Публикувано в Кратки истории

Баба Врабча

Баба Врабча

В подножието на скалистите склонове на Врабчанските възвишения, дето сега се намира църквата „св. Георги”, някога преди много, много години, едва се помни, е имало само една колиба. На половината в земята била вкопана и в нея живеела  самотната старица

Публикувано в Кратки истории

Змейова дупка

Змейова дупка

  Било много отдавна. Над селата Ерул, Мислошица и Милкьовци плетяло огнено кълбо, сетне се чул страхотен тътен, някъде около бездънната пропаст „Ямйе” / шахта за рудодобив , останала от римско време/ и всичко заглъхнало. Оттогава в този район, се

Публикувано в Кратки истории

Маркови камъни

Маркови камъни

Веднъж Крали Марко и сестра му Мара обикаляли на коне из околностите на село Зелениград. Двамата – брат и сестра, често обичали заедно да излизат, по ширналото се поле да бродят. Крали Марко много милеел сестра си, една му била,

Публикувано в Кратки истории

Глава Стоичков

 Две години наред страшна, необичайна суша се закучила из Трънско. Напука се земята, пресъхнаха изворите, изгубиха се потоците, намаляха реките. Листата на дърветата се свиха, пожълтяха и окапаха рано – рано преди да заесени. Цялото трънско поле сякаш се покри

Публикувано в Кратки истории

Стайко

Стайко

По напечения от жарещото слънце път, що се вие покрай дерето на Стайчовската река, се придвижваха въоръжени до зъби четирима конници. Кога по – бавно, кога търсом път набираха към  „Средорек”. Още от пръв поглед личеше, че са турци, и

Публикувано в Кратки истории

Добромир – Шишманов воевода

Добромир - Шишманов воевода

  Добромир бил воевода на Зелениградската крепост, която дала самоотвержен отпор при нахлуването на турците в покрайнината. Но случило се така, че при една от последните кървави схватки с поробителя воеводата Добромир бил тежко ранен. Вече по всичко личало, че

Публикувано в Кратки истории

Голча войвода

Голча войвода

  „Да се знае кога умре Йосиф… И в това време беше збег на манастир и велики глад. И в това време, преди есента, загина дяг Врабечки, от семейни знеполски, половината от тях се бяха разбунтували, беше им войвода Голца

Публикувано в Кратки истории

Левски в Трънско

Левски в Трънско

Дядо Страти смукна два пъти един подир друг от лулата си. Отпи глътка от филджана с греяната ракия, която баба ми Рекита беше подгряла за него и баща ми, и като придърпа протрития си кожух, понамести се към оджака и

Публикувано в Кратки истории
Scroll Up