Категория: Занаяти

Кърджийството – първото търговско посредничество

Кърджийство

Кърджийството възниква, когато Занаятите в един момент започват да се нуждаят от верен човек, който да поеме риска не само да продаде част от стоката извън пределите на населеното място, но и да се върне с парите. Преди 200 години

Занаятите – наемане, работен ден и реализация на готовата продукция

Занаятите

Занаятите помагат не само за прехраната на заетите с тях хора, но и възпитават в честност и трудолюбие десетки поколения българи. Те са в основата на зараждащото се движение за национално самоопределение. Наемането на деца за чираци става най-често по

Занаятите – ред и организация

Занаятите

Занаятите по нашите земи се явяват основата, върху която поробеното българско население започва своя икономически и културен подем. Характерно за ЗАНАЯТИТЕ у нас преди Освобождението е строго спазвания ред, дисциплина и производствен морал. Продължаваме описанието им с още няколко основни

Занаятите – зараждане и развитие до Освобождението

Занаяти

Занаятите по нашите земи се зараждат първоначално в планинските и слабо плодородните райони в опит населението в тях да се прехранва чрез натурална размяна. Характерно за ЗАНАЯТИТЕ у нас преди Освобождението е строго спазвания ред, дисциплина и производствен морал. Започваме

Top
Scroll Up